REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia produktu posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz_reklamacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu i przesłać go do Sprzedawcy – BabyBall Katarzyna Dancewicz; ul.Marii Skłodowskiej-Curie 26/9; 58-400 Kamienna Góra . Kupujący może także opisać wadę bez wykorzystania formularza Sprzedawcy. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, datę zakupu produktu, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia. Do zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący dołączy dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym .

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz z reklamowanym produktem (jego elementem) przez Sprzedawcę. W przypadku wskazania przez Klienta przy zgłoszeniu adresu email, odpowiedź będzie przesłana na podany adres.4. Zwroty należy kierować na adres: BabyBall Katarzyna Dancewicz; 58-400 Kamienna Góra; ul.Skłodowskiej 26/9

Close Menu
Select your currency
EUR Euro
×
×

Koszyk